Aktuality
Tu pramení belasý prítok Dunaja

Tu pramení belasý prítok Dunaja

15.3.2017

Mesto je známe vyvieračkou Blautopf s modrou vodou a najstarším hudobným nástrojom na svete.

Blaubeuren leží v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Pramení tu rieka Blau, jeden z prítokov Dunaja, ktorá sa doň vlieva po 23 km v Ulme.

Modrá farba vody jej výnimočného prameňa Blautopf dala meno nielen riečke, ale aj celému údoliu a mestu. Na príčine sú vo vode rozpustené častice vápnika, ktoré jej vďaka rozptylu svetla dávajú modrý odtieň. S modrou farbou sa preto spájajú aj ďalšie geografické názvy - rozsiahly krasový systém Blauhöhle (Modrá jaskyňa), ktorý vodou zásobuje druhú najvýdatnejšiu vyvieračku v Nemecku Blautopf (Modrý hrniec). Výdatný zdroj vody Blautopf je 22 metrov hlboký a podzemný systém jaskýň čaká na ďalšie objavovanie jaskyniarov. Celá krasová oblasť na povrchu zaberá plochu asi 160 štovrových kilometrov.

Blaubeuren má dokonale zachované stredoveké centrum. Miestny benediktánsky kláštor patril až do obdobia reformácie medzi dôležité centrá vzdelanosti v Nemecku. Kláštorný kostol spolu s výnimočne zdobeným oltárom patrí dodnes medzi najznámejšie umelecké pamiatky z obdobia gotiky v južnom Nemecku. Okolie Blaudeurenu priťahovalo ľudí už od konca doby ľadovej. Svedčí o tom množstvo bohatých archeologických nálezov v okolitých jaskyniach z konca doby ľadovej.

Patrí medzi ne jedna z najstarších figúr ženskej postavy, Venuša z Hohle Fels, stará približne 42-tisíc rokov. Výnimočným exponátom je aj najstarší známy hudobný nástroj na svete. Akéhosi predchodcu dnešnej flauty vyrobil hudobne nadaný pračlovek pred asi 35 tisíc rokmi z labutej kosti. V múzeu majú aj zbierku erotických pomôcok pravekých ľudí. Spolu s množstvom ďalších unikátnych nálezov z okolitých jaskýň ich možno obdivovať v modernom archeologickom múzeu, ktoré vzniklo prestavbou stredovekého mestského špitálu.

Za návštevu stojí aj stredoveké centrum mesta plné malebných zákutí s typickými poschodovými hrazdenými domami. V ich výzdobe sa odráža bývalé bohatstvo mesta. Výnimkou nie sú ani domy na bývalej garbiarskej uličke, ktoré stoja priamo nad vodou.

 

zdroj:cestovanie.sme.sk

Veronika Lukáčová