Aktuality
Pred 28 rokmi padol Berlínsky múr. Dnes ho pripomína Svetový deň slobody

Pred 28 rokmi padol Berlínsky múr. Dnes ho pripomína Svetový deň slobody

9.11.2016

Dnes z Berlínskeho múru ostalo už len torzo. Symbolom studenej vojny, ktorá rozdelila Nemecko a celý svet na dva bloky, však ostane navždy.

"Mr. Gorbachev, tear down this wall (Pán Gorbačov, zbúrajte tento múr),"vyhlásil americký prezident Ronald Reagan pred Brandenburskou bránou v západnom Berlíne 12. júna 1987.

Analytici komentovali jeho vyhlásenie v tej dobe ako zbožné želanie, vzdialené od reality.

Berlínsky múr rozdeľoval Berlín, Nemecko a celú Európu od 13. augusta 1961 do 9. novembra 1989.

K demontáži múru skutočne došlo v januári 1990.

V dejinách ľudstva zostal Berlínsky múr ako symbol studenej vojny, rozdelenia Nemecka aj sveta na dva bloky, podľa vtedajšej terminológie na kapitalistický a socialistický.

Dnes si pád Berlínskeho múru pripomíname pri príležitosti Svetového dňa slobody, ktorý pred 15 rokmi - 9. novembra 2001, vyhlásil bývalý americký prezident George W.Bush.

Pri pokuse o útek zomrelo 238 ľudí

Počas 28-ročnej existencie Berlínskeho múru tu pri pokuse o útek zomrelo najmenej 238 občanov, často aj v dôsledku vykrvácania, pretože východonemecká pohraničná stráž nechala zranených niekoľko hodín v oblasti strážnych pásov bez pomoci ležať.

Podľa dnešných odhadov bolo za nepovolené opustenie republiky alebo pokus o útek odsúdených okolo 75 000 občanov s trestami odňatia slobody do dvoch rokov (v ťažších prípadoch do 5 rokov).

Nadvihnutá "železná opona"

Na území západných okupačných zón vznikla 23. mája 1949 Nemecká spolková republika (NSR), ako reakcia na ňu 7. októbra toho istého roku na území sovietskej okupačnej zóny bola založená Nemecká demokratická republika (NDR).

V polovici 80. rokov 20. storočia bol v Sovietskom zväzu za generálneho zajomníka Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ) zvolený Michail Sergejevič Gorbačov. S ním prišla politika glasnosti a perestrojky (prestavby). Vedenie NDR nereagovalo na zmeny.

V polovici augusta 1989 sa okolo 600 turistov na dovolenke v Maďarsku rozhodlo nevrátiť domov do NDR, ale odišli do Rakúska. Maďarskí pohraničníci nebránili ich odchodu. Budapešť nadvihla "železnú oponu" a umožnila občanom NDR odísť na Západ. Následne sa tisíce východných Nemcov usilovali dostať na Západ a začali vystupovať na diplomatické zastúpenia NSR v Prahe aj vo Varšave.

2 milióny Nemcov prišli k múru

Dňa 18. októbra bol dovtedajší generálny tajomník Zjednotenej socialistickej strany Nemecka (SED) Erich Honecker nútený uvoľniť miesto Egonovi Krenzovi.

Informáncie o minimálnych formalitách na vyplnenie a vydanie víz do NSR sa objavili 9. novembra 1989. V ten deň východní Nemci prišli k Berlínskemu múru.

Pohraničníci, ktorí ešte nevedeli o nových pravidlách na vycestovanie, sa pokúšali odohnať zhromaždených, ale čoskoro museli ustúpiť a otvorili priechody. Berlínsky múr dostal prvú trhlinu. Približne dva milióny východných Nemcov sa v dňoch 10.-12. novembra vybralo do Západného Berlína.

Oficiálna demontáž múra sa uskutočnila v januári 1990.