LEVOČA: čo vidieť a robiť

SPIŠSKÁ LEVOČA

 

Dlhá história, množstvo obnovených pamiatok a pútnicka tradícia na neďalekej Mariánskej hore robia z Levočr významné miesto turistického záujmu.

Chrám sv. Jakuba

Na historickom Námestí Majstra Pavla stojí Kostol sv. Jakuba, najznámejšia turistická pamiatka mesta. V roku 2015 bol vyhlásaný za baziliku minor.

Turistov priťahuje najmä najvyšším gotickým dreveným oltárom. Je z lipového dreva, meria 18,62 metra a vznikol v dielni výnimočného sochára Majstra Pavla v rokoch 1507-1517.

Svoju podobizeň dal Majster Pavol aj tvári jedného z dvanástich apoštolov v predele oltára. V roku 2017 si Levoča pripomenie viacerými akciami 500 rokov od dokončenia tohto výnimočného diela.

Veža kostola je z novších čias, pôvodnú zničili požiare. Dnes ponúka návštevníkom exkurziu nahor a výhľady na celé okolie.

Levočská radnica

V tesnej blízkosti Kostola sv. Jakuba stojí radnica. Jej pôvod siaha do 15. storočia. Viackrát vyhorela, v roku 1615 ju rozšírili a pribudli okolo nej arkády na prízemí. Maľby medzi oknami na poschodí predstavujú symboly cností: striedmosť, opatrnosť, udatnosť, trpezlivosť a spravodlivosť. Radnice spojená s renesančnou vežou, ktorá slúžila ako zvonica. V budove radnice má expozície Soišské múzeum. Zasadacia sieň slúži samospráve mesta na reprezentačné účely.

Klietka hanby

Pochádza zo 16. storočia a mestu vtedy slúžila na trestanie ľahších deliktov. Pôvodne stála na mieste dnešného evanjelického kostola. Neskôr bola majetkom rodiny Probstnerovcov a stála v ich parku, v priestore dnešnej nemocnice. Rodina ju roku 1933 darovala späť mestu a odvtedy stojí na súčasnom mieste vedľa radnice.

Evanjelický kostol

V južnej časti námestia stojí evanjelický kostol s obrovskou kopulou. V interiéri má tri empory (galérie), na ktorých je organ, archív a knižnica. Veľký oltárny obraz Krista kráčajúceho po mori namaľoval miesty maliar Jozef Czauczik.

Námestie Majstra Pavla

Námestie Majstra Pavla si zachovalo stredoveký tvar obdĺžnika so stranami v pomere 3:1, ktoré patrí k najväčším námestiam tohto typu v Európe. Okrem spomínaných pamiatok tu stojí asi 60 meštianskych domov - Thurzov, Mariássyho, Spillenbergov, veľký a malý župný dom.

Mestské opevnenie

Mestské hradby sa zachovali dodnes takmes celé, z pôvodných 15 bášt a veží stále stojí šesť, z toho tri brány: Košická, Poľská a Menhardská.

Gymnaziálny kostol (kostol minoritov)

Stojí v blízkosti hradieb na konci Kláštorskej ulice. Jeden z najväčších kostolov na Slovensku je ukážkou vynikajúceho stavebného umenia gotiky. Mohutnosťou vyniká hlavný oltár s gotickou sochou Madony z 15. storočia a s barokovými sochami uhorských kráľov a jezuitských svätcov. N severnej strane lode kostola sú realisticky vyobrazené morality - skutky milosrdenstva. V Kostole sv. Jakuba je ich stvárnenie symbolické.

Bazilika Panny Márie

V susedstve mesta sa vypína Mariánska hora (781 m.n.m.). Na vrchole stojí neogotický kostol a jeho okolie je jedným z najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Ďakovné procesie boli výrazom vďaky za záchranu po vpáde Tatárov. O rozvoj mariánskeho kultu sa pričinil jeden z františkánskych rádov - minoriti, ktorí pôsobili v Levoči. V roku 1995 Mariánsku horu spolu s pútnikmi navštívil aj pápež Ján Pavol II.

Levočské naj

- Systém hradieb mesta zostal takmer kompletne zachovaný. Z 15 bášt a veží sa zachovalo šesť, z toho tri brány: Košická, Poľská a Menhardská.

- Najvyšší gotický oltár (18,62 m) v Kostole sv. Jakuba a vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla v 16. storočí.

- Námestie Majstra Pavla je najväčšie stredoveké námestie na Slovensku, jeho obdĺžnikový tvar má pomer strán 3:1.

- Jediná úplne zachovaná krížová chodba na Slovensku zo 14. storočia v budove Starého kláštora minoritov.

- Najväčšia púť na Slovensku počas návštevy Svätého otca pápeža Jána Pavla II. v roku 1995.

 

Autor: Veronika