Kontakt

 

cestovná agentúra EKOMATRAVEL
zastúpená spoločnosťou EKOMA SK, s.r.o.

Sídlo: Lichardova 23, 010 01 Žilina
Prevádzka: 018 52, Pruské 567
IČO: 36 849 561
IČ DPH: SK2022482550
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
 IBAN/SWIFT: SK21 1100 0000 0026 2206 8527 / TATRSKBX
telefón: +421 42 286 64 44
mobil: +421 905 440 894
 mobil: +421 918 468 847
skype:  ekomatravel
email:

info@ekomatravel.sk

web: http://www.ekomatravel.sk/
letenky: http://www.letenky-online.sk
facebook: https://www.facebook.com/ekomatravel.sk/