Jazykové pobyty

 

PREČO  ŠTUDOVAŤ  CUDZIE   JAZYKY  V  ZAHRANIČÍ?

Nebmedzujte svoju dovolenku len na pobyt pri mori a na pláži! Buďte aktívni a prežite niečo naozaj zaujímavé! Zdokonalujte sa v cudzom jazyku, spoznajte zaujímavých ľudí z celého sveta, spoznajte kultúru navštívenej krajiny!

Štúdium angličtiny, nemčiny, francúžštiny, španielčiny ale i iných jazykov v zahraničí Vám rozšíri obzor a zlepší vyhliadky na profesionálny rast. Investujte do svojej budúcnosti!  Vyskúšajte si to... doprajte si úspech!

Mesačný jazykový kurz v zahraničí = rok štúdia jazyka doma

 

 

Čo Vám prinesie štúdium jazykov v zahraničí?

- získate sebadóveru a skúsenosti

- zlepšíte si konverzáciu a posluch

- naučíte sa rýchlo reagovať

- obohatíte si slovnú zásobu

- zautomatizujete si gramatiku

- získate veľa nových priateľov a množstvo nezabudnuteľných zážitkov

 

 

Prečo by ste mali študovať cudzie jazyky v zahraničí?

- položíte základný kameň svojej kariéry

- získate väčšiu sebadôveru

- spoznáte inú kultúru

- nájdete si nových priateľov z celého sveta

- nové zážitky Vás obohatia