MORAVSKÝ KRAS

  MORAVSKÝ  KRAS

Zámok Buchlovice, hrad Buchlov

 

   

 

TERMÍN:

pre kolektív podľa požiadavky

 

CENA: od 15 €

V cene je doprava autobusom, sprievodca CK,

 príplatok: vstupenky –vstup do jaskyne 3 €,  Buchlov 3 €, Buchlovice 2,5 €

 

PROGRAM:

Odchod v ranných hodinách, možnosť prehliadky zámku Buchlovice  alebo hradu Buchlov.

Zámok Buchlovice, ležiaci neďaleko majestátneho hradu Buchlova, patrí k najvýznamnejším barovým šľachtickým sídlam na území Českej republiky. Prehliadková trasa zahŕňa 17 izieb, salónov, chodieb, využívaných ako galérie, kde je možné vidieť súkromné aj oficiálne priestory niekdajšieho berchtoldovského sídla. Interiér odráža neopakovateľnú noblesnú atmosfétu časov záveru habsburskej monarchie. Súčasťou zámku je zámocký park, ktorého počiatky sú späté s novostavbou zámku tesne pred rokom 1700.    

Alternatíva: Hrad Buchlov, počiatky hradu sa datujú do 1. polovice 13. storočia. Bol založený českým kráľom ako strategicky obranná pevnosť a ako stredisko so súdnou právomocou s takzvaným loveckým právom. Najstaršiu časť hradu tvorili obranné veže s obytným mázhaus, veľká sieň, palácom a kaplnkou. Kaplnka bola postavená v 80. rokoch 13.  storočia pražskou kamenárskou dieľňou po vzoru St. Chapelle kráľovského hradu v Paríži. I keď bol hrad v trvalom majetku kráľa až do 16. storočia, bol často dávaný do zástavy šľachtickým rodom

 Moravský Kras -  patrí medzi najvýznamnějšie krasové oblasti v strednej Európe. Punkevní jaskyňa s možnosťou plavby podzemnou riečkou Punkvě spojené s prehliadkou dna priepasti Macocha ktorá je známa unikátnymi paličkovými stalagmitmi, jaskyňa Balcarka s bohatou a farebnou kvapľovou výzdobou a Sloupsko-šošůvské jaskyňa, tvorená mohutnými chodbami a podzemnými priepasťami. Prehliadka jaskýň začína Predným dómom,pokračuje sieňami a chodbami s bohatou kvapľovou výzdobou až na dno Machochy, kde končí tzv. Suchá cesta a ďalej sa pokračuje romantickou plavbou na loďkách po riečke Punkve až k najkrajšej jaskyni Krasu – rozprávkovému  Masarykovmu dómu, kde sa dajú vidieť mohutné  stalagmity, stalaktity a kaskády...  Po skončení prehliadky výstup lanovkou k hornému mostíku, odkiaľ je nezabudnuteľný pohľad do hlbín priepasti Macocha. V úseku od Skalného mlyna k Punkevním jaskyniam je v prevádzke ekologický vláčik, od Punkevných jaskýň k hornému mostíku Macochy vedie lanovka.

Priepasť Macocha je súčasťou jaskynného systému Punkevné  jaskyne, najznámejšou  priepasťou Moravského Krasu a vo svojej kategórii aj najhlbšou v strednej Európe.

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma