BANSKÁ ŠTIAVNICA

BANSKÁ  ŠTIAVNICA 

  

 

TERMÍN:

 podľa požiadavky

 

CENA: od 11 €

Príplatok: vstupenky starý zámok 1,5 €, nový zámok 0,7 €, Banské múzeum 2 €

 

PROGRAM:

 

Odchod v ranných hodinách, príchod do Banskej Štiavnice. Osud mesta je úzko spätý s bohatými nálezmi drahých kovov, najmä striebornej rudy. Územie mesta bolo osídlené Keltami už v 3. – 2. storočí pred n. l., ktorí tu ťažili zlato. Najstaršia písomná zmienka o meste je z roku 1156,  v nej sa mesto spomína ako terra banensium – zem baníkov. V 13. storočí do Banskej Štiavnice prišli osadníci z Tirolska a Saska, z roku 1217 je prvý písomný dôkaz o ťažbe striebra na území mesta. V roku 1238 dostalo mesto mestské privilégiá a z roku 1275 pochádza prvá listina opatrená mestskou pečaťou.  V rokoch 1546 – 1559 bol prestavaný farský kostol na dnešný Starý zámok, ktorý slúžil ako protiturecká pevnosť, v rokoch 1564 – 1571 vybudovali Nový zámok ako protitureckú pevnosť. Roku 1627 bol v bani prvýkrát použitý pušný prach pri razení priekopu  Daniel. V meste pôsobí Slovenské banské múzeum.

 

Starý zámok – nachádza sa nad Námestím sv. Trojice, pod úpätím vrchu Paradajz. Patrí k najstarším stavebným pamiatkam mesta, ktorý dokumentuje románsky, gotický, renesančný a barokový výtvarný sloh.. Úvod prehliadky  začína archelogickou  expozíciou bronzových šperkov, nástrojov a súčastí odevov pod názvom „Baníci prichádzajú…“. K najvzácnejším exponátom patrí listina z roku 1275 - najstaršia listina vydaná mestskou kanceláriou na Slovensku, najstaršie zobrazenie mestského erbu v rámci kráľovstva, pečať s baníckymi znakmi, najstaršia svojho druhu v Európe, ďalej sa tu nachádzajú strelecké terče a historické zbrane - najstarší terč z roku 1754,  maketa oltára Majstra M.S. z  roku 1506 -sedem zachovalých tabuľových obrazov s námetmi mariánskeho a christologického cyklu. Expozícia kováčstva Himmelreich – navodzuje atmosféru priestorov žalára  a mučiarne. Zaujímavá je tiež prezentácia najznámejších remesiel Banskej Štiavnice ako Fajkárska dielňa – posledná fajkárska dielňa na Slovensku, svetoznáme hlinené fajky štiavničky,možnosť predvádzania výroby fajok. 

 

Nový zámok – táto pozoruhodná stavba, dominanta Banskej Štiavnice je známa aj pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský hrad, nachádza sa na Frauenbergskom kopci. Protiturecká renesančná pevnosť bola postavená v rokoch 1564-1571. Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy Jednoty stredoslovenských banských miest (7 známych banských miest  - Pukanec, Nová Baňa, Banská Štiavnica, Banská Belá, Kremnica, Banská Bystrica a Ľubietová). Prezentuje históriu protitureckých vojen. Medzi najzaujímavejšie exponáty patrí socha Turka v životnej  veľkosti, zbrane  bojujúcich strán, plastická  mapa znázorňujúca  vývoj tureckej expanzie, modely protitureckých pevností. ...

 

Banské múzeum v prírode – skanzen s možnosťou fárania do bane.  Súčasťou príťažlivej expo-zície sú pamiatky predstavujúce  banské práce, techniku a technológiu. Na povrchu je možnosť  prehliadky starých budov a zariadení, Náučná geologická expozícia...