DEMäNOVSKÁ JASKYŇA

DEMANOVSKÁ  JASKYŇA – PIENINY

 

    

 

TERMÍN: podľa požiadavky

 

CENA: od 18 €

 

V cene je doprava autobusom, sprievodca CK,

Príplatky: vstupenky – Demänovská jaskyňa slobody 4 €, Demänovská ľadová jaskyňa 3,50 €

 

PROGRAM:

 

Odchod v ranných hodinách, prehliadka Demänovskej jaskyne Slobody, alebo Demänovskej ľadovej jaskyne. Pokračovanie cez nádhernú krajinu – Nízke a Vysoké Tatry – prehliadka Červeného Kláštora.

  

Demänovská ľadová jaskyňa: dosahuje dĺžku 1750 m, ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne, najmä v Kmeťovom dóme. Zastúpený je podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity i stalagmity. Podmienky na zaľadnenie nastali po zasypaní povrchových otvorov svahovými procesmi, čím sa obmedzila výmena vzduchu. Ťažší chladný vzduch sa udržuje v spodných častiach jaskyne. Presakujúca zrážková voda v prechladených podzemných priestoroch zamŕza. Prvá písomná zmienka o Demänovskej ľadovej jaskyni sa vzťahuje na opis jaskyne neďaleko Liptovského Mikuláša z roku 1672 od J.P.Haina, ktorý sa zaujímal o kosti jaskynných medveďov a považoval ich za kosti drakov.

 

Alebo alternatíva :

 

Demänovská jaskyňa Slobody – dĺžka jaskyne je 8 497 m s výškovým rozdielom 120 m patrí do prvej desiatky najkrajších jaskýň v Európe. Nachádzajú sa v nej pestrofarebné kvapľové útvary, jazierka, unikátne sintrové lekná, kvapľový vodopád vysoký 6 m, priepasť hlboká 40 m, stalaktity a stalagmity. Jaskyňou preteká podzemný tok riečky Demänovky, ktorá pramení pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier na nekrasovom území a do podzemia sa ponára na Lúčkach. Jaskyňu objavil A. Král za pomoci A. Mišuru a ďalších prieskumníkov suchým najspodnejším ponorom Demänovky v roku 1921. V roku 1922 vznikla Komisia pre zverejnenie Demänovských jaskýň, ktorá začala sprístupňovacie práce. V roku 1923 inštalovali dočasné elektrické osvetlenie. Časť jaskyne od Mramorového riečiska cez Veľký dóm až po Zlaté jazierko sprístupnili v roku 1924.

 

Pieninský národný park – Pieninský národný park sa nachádza v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou. Dominantnou riekou celého územia je rieka Dunajec. Červený kláštor je pôvodne gotický kartuziánsky kláštor, ležiaci v malebnom  Pieninskom národnom parku v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok.

 

Pre skupinu nad 40 -  2 miesta zdarma