ČERVENÝ KLÁŠTOR

ČERVENÝ  KAMEŇ  A  DRINY

 

 

   

 

CENA: od 13 €

v cene je doprava autobusom, sprievodca

možný príplatok: vstupenky - jaskyňa Driny -3 €, hrad Červený Kameň - 3 €

 

TERMÍN:

podľa požiadavky

PROGRAM:

Jaskyňa Driny –  je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku, nachádza sa v Smolenickom krase a je jednou z hlavných turistických atrakcií Malých Karpát. V porovnaní s našimi ostatnými sprístupnenými jaskyňami, v ktorých zväčša prevládajú mohutnejšie podzemné priestory, predstavuje sústavu užších puklinových chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou výzdobou. Prehliadkový okruh má dĺžku 450 m, prevýšenie 10 m a 151 schodov. Pobyt v jaskyni trvá asi 35 min. Teplota v jaskyni je 7,1 až 7,8°C. Puklinové podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň. Pre jaskyňu sú typické sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity a rozličné formy stalaktitov. Vyskytujú sa aj sintrové jazierka, ktoré sú doplňované presakujúcou zrážkovou vodou.

Hrad Červený Kameň  sa pokladá za jeden z unikátov stredoeurópskeho staviteľstva. Počiatky hradu  siahajú do prvej polovice 13. storočia. Najskôr bol hrad kráľovským majetkom, neskôr sa ako jeho vlastníci vystriedali viaceré významné uhorské šľachtické rody, medzi inými i Matúš Čák Trenčiansky, páni zo Svätého Jura a Pezinka, Zápoľskí alebo Turzovci. Do dejín hradu zasiahli najvýznamnejšie dva šľachtické rody, ktoré sa postupne stali jeho vlastníkmi: nemeckí Fuggerovci a uhorskí Pálfiovci. V priestoroch hradu  je zriadené múzeum dokumentujúce život šľachty a spôsob ich bývania, stála expozícia nábytku a zbraní, priestory historickej knižnice, hradnej lekárne a rytierskej sály, Salla Terena – zimná záhrada, obrazáreň s unikátnymi dielami slovenskej a európskej proveniencie, pivnice a obranný systém hradu. Na sokoliarskom dvore Astur je možnosť sledovania kolekcie dravých vtákov a možnosť povoziť sa na koňoch a poníkoch.

 

 

 

Kolektív žiakov nad 40 osôb – 2 osoby pedagogický doprovod zdarma