VLKOLÍNEC, DEMäNOVSKÁ JASKYŇA

Vlkolínec a Demänovská jaskyňa

 

 

  

 

TERMÍN:

podľa požiadavky

 

CENA: od 10  €

v cene - doprava autobusom

možný príplatok: vstupenky – Demänovská jaskyňa slobody 4 €, 

                                         Demänovská ľadová jaskyňa 3,50 €

 

PROGRAM:

Odchod v ranných hodinách, prehliadka obce  Vlkolínec - podhorská osada,pozoruhodne zachovaný sídelný celok, pozostávajúci z typických zrubových objektov, najzachovalejšia pamiatková rezervácia  ľudovej architektúry na Slovensku, od roku 1993 zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.  Jeho zástavbu dnes tvorí štyridsaťpäť usadlostí, drevených obytných domov a hospodárskych budov postavených v strmom svahu. V centre obce sa  zachovala zvonica z roku 1770, studňa, murovaný Kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875 a murovaná škola. Studňa a zvonica sú vybudované tradičnou technikou a pokryté šindľom ako všetky pôvodné strechy domov a hospodárskych stavieb. Kostol je jednoloďová neoklasicistická stavba s vežou na hlavnom priečelí. Osada predstavuje typ dedinského stredovekého sídla s drevenou architektúrou horských a podhorských oblastí, s nenarušenou zástavbou zrubových domov uprostred krajinárskeho zázemia tvoreného úzkymi pásikmi polí a pasienkov. Podľa dostupných záznamov sa vznik Vlkolínca, pôvodne osady drevorubačov a uhliarov, predpokladá medzi druhou polovicou 14. a prvou polovicou 15. storočia. Ako osada patriaca do chotára mesta Ružomberok bola súčasťou hradného panstva Likavského hradu.

Demänovská jaskyňa slobody je najnavštevovanejšou jaskyňou na Slovensku.  Dĺžka jaskyne je 8 497 m s výškovým rozdielom 120 m a patrí do prvej desiatky najkrajších jaskýň v Európe. Nachádzajú sa v nej pestrofarebné kvapľové útvary, jazierka, unikátne sintrové lekná, kvapľový vodopád vysoký 6 m, priepasť hlboká 40 m, stalaktity a stalagmity. Jaskyňou preteká podzemný tok riečky Demänovky, ktorá pramení pod hlavným hrebeňom Nízkych Tatier na nekrasovom území a do podzemia sa ponára na Lúčkach.  Má bohatú kvapľovú výzdobu a veľkolepé kamenné vodopády.

 

Alternatíva -  Demänovská ľadová jaskyňa: dosahuje dĺžku 1750 m, ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne, najmä v Kmeťovom dóme. Zastúpený je podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity i stalagmity. Podmienky na zaľadnenie nastali po zasypaní povrchových otvorov svahovými procesmi, čím sa obmedzila výmena vzduchu. Ťažší chladný vzduch sa udržuje v spodných častiach jaskyne a presakujúca zrážková voda v prechladených podzemných priestoroch zamŕza.

 

Ako alternatívu prehliadky Vlkolínca - návštevu archeologickej lokality Havránok.

Havránok je archeologická lokalita - múzeum v prírode. V tejto lokalite bolo  objavené keltské opevnenie osady Kotínov s druidskou svätyňou z 1.storočia n.l.. Archeológovia odkryli  obetnú šachtu s oltárikom a milodarovými obeťami, kamenné cesty so stĺporadím, ako aj keltské napodobeniny antických mincí. V 12. až 15.storočí tu bola slovanská osada so stredovekým zemepanským dreveným hrádkom, opevnený palisádami s priekopou a s obytnou vežou. V neskoršom období bol vybudovaný murovaný kostolík.

 

Pre kolektív nad 40 osôb pedagogický doprovod – 2 osoby zdarma