KRAKOW a WIELICZKA

KRAKOW A WIELICZKA

                        

 

TERMÍN:  podľa požiadavky

                                                          CENA: od 29 €

         

                      V cene je doprava autobusom, prehliadka Krakowa so sprievodcom CK,

                                       vstupenky do Wieliczky,  prehliadka Wieliczky

 

                                                  Možný príplatok: poistenie

 

Odchod  v ranných hodinách, príchod do Wieliczky, prehliadka Soľnej bane s miestnym sprievodcom, popoludní prehliadka Krakowa so sprievodcom CK - Wawel, Hlavné námestie, Sukienice, Mariánsky kostol, Barbakan, osobné voľno.

Program je možné zmeniť /dopoludnia Krakow, popoludní Wieliczka/ – podľa voľného termínu vo Wieliczke

      

Krakow – bývalé kráľovské mesto je jedno z najnavštevovanejších miest strednej Európy. Mesto Krakow vzniklo približne okolo roku 800 ako obranný hrad Vislanov na križovatke  obchodných ciest. Koncom 9.storočia  je mesto súčasťou Veľkej Moravy. V 10.storočí bol vybudovaný  hrad  Wawel a mesto sa stalo súčasťou Poľska. Od roku 1038 je Krakov sídelné mesto Poľska. Mesto prekvitalo v 14. – 16. stor., kedy  bolo členom hanzy, známe výrobou súkna. V roku  1320 sa stal Krakov korunovačným mestom  s prvou  poľskou  univerzitou  (založenou 1364).  V roku  1596 sa hlavným  mestom  stala  Varšava, ale Krakov ostal korunovačným mestom. Wawelská katedrála je poľská kultúrna pamiatka. Má tisícročnú  históriu  a  je miestom korunovácií  poľských kráľov, mnohí  sú tu aj pochovaní. Na  Rynku sa nachádza kostol  sv. Vojtecha, radničná  veža, Mariánsky  kostol  a tržnica  Sukiennice  - jeden  z najvýraznejších objektov  v Krakove. Kedysi to  bolo hlavné  centrum  medzinárodného obchodu.  Počas  svojej zlatej  doby v 15. storočí  sa tu predával rôzny exotický tovar dovezený z Východu, napríklad korenie, hodváb, kože a vosk, zatiaľ čo Krakov exportoval  textil, olovo a soľ . V bývalej židovskej štvrti Kazimierz  - sa nachádza synagóga Tempel, synagóga Wolfa  Kociána  z  roku 1620,  a Stará synagóga. Ďalej môžete v  meste  navštíviť  kostol  sv. Františka,  Floriánsku  bránu,  mestské opevnenie  Barbakán. -  je  to  brána  mestského opevnenia  a jedna  z mála zachovaných častí  zložitých mestských opevnení Krakova. Slúži ako turistická atrakcia a miesto mnohých výstav. Je založený skôr na arabskej ako európskej architekrúre, je  to umelecké dielo stredovekého vojenského inžinierstva  s kruhovou pevnosťou, ktorá bola postavená koncom  15.storočia. Barbakán  je jedna z mála zachovaných stavieb  svojho druhu v Európe, postavená okolo roku  1498.  Je  to valcová stavba  s  vnútorným dvorom  a siedmimi vežami. Steny sú hrubé 3 metre a majú 130 výklenkov, ktoré slúžili ako strielne.

  

Wieliczka – najväčšia  soľná baňa v Európe, patrí  medzi najstaršie na svete, nachádza sa blízko Krakova.  Soľ sa tu ťažila od 13. storočia.  Baňa je  labyrintom  tunelov, pričom celková dĺžka dosahuje  približne 300 km. Pre turistov je sprístupnená 3,5 km dlhá trasa. Celková hĺbka bane je 327 m. Dnes je  turistickou atrakciou, nachádzajú  sa v nej viaceré sochy, galérie  a kaplnku, ktorú vysekali  baníci a súčasný umelci. Využívajú sa na rôzne oslavy a svadby. Interiér je výlučne zo soli a aj kryštály v lustroch sú vyrobené zo soľnej skaly.  V turistickej časti bane sa nachádza aj podzemné jazero a expozícia dejín soľného baníctva. Baňa  sa  používa  aj ako rehabilitačné a wellness  stredisko. Wieliczka  je nazývaná  poľskou  soľnou katedrálou a je zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO.  

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma