ECP

CESTOVNÉ  POISTENIE

 

° KRÁTKODOBÉ  TURISTICKÉ  POSTENIE

° PRACOVNÉ

° ROČNÉ  opakované

° AU PAIR/ študent

° DCR SLOVENSKO/ Domáci cestovný ruch

° SOS v horách

Novinka : poistenie storna leteniek, vstupeniek na rôzne predstavenia, fakultatívne výlety už od 8 € ! ! ! 

 

Geografická oblasť platnosti

Pri produktoch môžete voliť medzi oblasťou platnosti "Európa" a "svet".

Oblasť Európa okrem Európy v zemepisnom zmysle obsahuje aj európske štáty a ostrov Stredozemného mora, Kanárske ostrovy a Madeiru.

Oblasť Svet obsahuje všetky štáty sveta. V oblasti svet sú zahrnuté aj štáty: Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Tunisko a Sýria.

 

Dospelá osoba je taká, ktorá v deň nástupu na cestu dovŕšila 18. rokov.

Senior je osoba, ktorá v deň uzatvorenia poistenia dosiahla vek 70 rokov. Poistné produkty, ktoré nemajú v názve PLUS, ani liečebné náklady nemôžu byť zjednané seniorom, ďalej osobám s akútnymi stavmi existujúcich ocorení a chronickými ochoreniami.

  

Časová a územná platnosť pri ročnom poistení

Ročné produkty cestovného poistenia platia vždy 1 rok, maximálna dĺžka jednej cesty je 42 dní. Platia na celom svete.

 

Krátkodobé cestovné poistenie
  Komplexné cestovné poistenie PLUS Cestovné poistenie PLUS Poistenie storna PLUS Poistenie liečebných nákladov PLUS Komplexné cestovné poistenie Poistenie storna
Poistenie storna    
Poistenie pre prípad
prerušenia cesty
   
Poistenie zmeškania dopravného
prostriedku a oneskoreného
návratu do vlasti
     
Poistenie batožiny      
Poistenie pátrania a záchrany    
Poistenie liečebných nákladov    
Úrazové poistenie    
Poistenie zodpovednosti      
Asistenčné služby    

 

 

 

Ročné cestovné poistenie
  Poistenie liečebných nákladov - ročné Cestovn poistenie - ročné Komplexné cestovné poistenie - ročné PLUS Komplexné cestovné poistenie - ročné VIP
Poistenie storna    
Poistenie pre prípad
prerušenia cesty
   
Poistenie zmeškania dopravného
prostriedku a oneskoreného
návratu do vlasti
 
Poistenie batožiny  
Poistenie pátrania a záchrany
Poistenie liečebných nákladov
Úrazové poistenie
Poistenie zodpovednosti  
Asistenčné služby

 

 

 

ROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE:

° Poistenie liečebných nákladov do 220 000

° Poistenie pátrania a záchrany do 14 000

° Úrazové poistenie do 20 000 €

 

 

Poistenie liečebných nákladov do 220 000

Ak počas Vašej dovolenky utrpíte úraz alebo akútne ochoriete, musíte sa dať na mieste ošetriť. Ošetrenia a prevozy Vás v zahraničí môžu vyjsť draho, nakoľko zdravotná poisťovňa neprepláca celú čiastku. Dodatočne môžu nastať náklady aj pre spolucestujúcich, napr. pri hospitalizácii rodinného príslušníka.

 

° Prevoz do najbližšej nemocnice/ preloženie

Preberieme náklady na prepravu do najbližšej nemocnice a potrebnú zdravotnú prepravu na preloženie, ak počas Vašej dovolenky utrpíte úraz, alebo akútne ochoriete.

 

° Ambulantné ošetrenie

Preberieme náklady za ošetrenie a lieky v zahraničí, ak počas Vašej dovolenky utrpíte úraz alebo akútne ochoriete.

Náklady na ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100,- € si poistený hradí sám. Následne po predložení originálnych účtov za ošetrenie poisťovateľovi, mu budú tieto náklady preplatené

 

° Pobyt v nemocnici

Preberieme náklsdy za pobyt v nemocnici a predpísané lieky v zahraničí, ak počas Vašej dovolenky utrpíte úraz alebo akútne ochoriete.

 

° Prevoz liekov

Ak potrebný liek v zahraničí v mieste dovolenky nie je k dispozícii, zorganizujeme jeho rýchly prevoz a preberieme náklady prevozu.

 

° Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára / vrátane ambulantného lietadla)

V niektorých krajinách je vybavenie nemocníc nedostačujúce a preto, ak je pacient schopný prevozu, zorganizujeme prevoz a preberieme jeho náklady vrátane ambulantného lietadla. Prevoz sa uskutoční na Slovensko alebo do jeho susedných štátov, ak sa cesta tam začala. V takomto prípade zavolajte na núdzové číslo, aby sme mohli prevoz zorganizovať, náklady preberieme iba v prípade, že prevoz organizuje Európska. Náklady budú uhradené priamo. Vy nemusíte nič platiť nič.

 

° Návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní

Ak Váš pobyt v nemocnici trvá dlhšie ako 5 dní zorganizujeme cestu tam a späť Vám blízkej osobe a preberieme tým vzniknuté náklady a naviac preberieme náklady na prenocovanie.

 

° Návrat do vlasti spolupoistenej osoby

Ak Váš poistený spolucestujúci musí svoj rezervovaný pobyt predčasne ukončiž z dôvodu Vášho prevozu alebo na základe Vášho pobytu v nemocnici ho musí predĺžiť, preberieme náklady na spiatočnú cestu, ktoré vzniknú nepoužiteľnou alebo iba čiastočnou použiteľnosťou rezervovaných a zaplatených cestovných lístkov/ leteniek na spiatočnú cestu. Cesta domov sa uskutoční priemerným dopravným prostriedkom, do ambulantných lietadiel možno vziať ďalšiu osobu len vtedy, ak je v lietadle dostatok miesta.

 

° Doprava detí do vlasti

Ak sa z dôvodu úrazu, ochorenia, smrti nemôžete postarať o spiatočnú cestu Vašich detí, zorganizujeme príchod opatrovníka, ktorý dopraví Vaše deti späť zo zahraničia.

 

° Repatriácia v prípade smrti do vlasti

V prípade smrti zorganizujeme a preberieme náklady za prevoz telesných pozostatkov do vlasti

 

 Poistenie pátrania a záchrany do 14 000

° Náklady na pátranie a záchranu

Ak utrpíte úraz na horách alebo na mori a ocitnete sa v núdzi, zaplatíme za Vás náklady na pátranie (napr. horskou službou) a náklady n aVašu záchranu (napr. prevoz zo zjazdovky vrtuľníkom do nemocnice)

 

 Úrazové poistenie do 20 000 €

° Odškodnenie v prípade trvalých náslrdkov úrazu

Ak úraz, ktorý ste počas dovolenky utrpeli, zanechá trvalé následky vo výške min 50%, bude Vám vyplatené jednorazové poistné plnenie vo výške poistnej čiastky.

 

 Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?