KRÁTKODOBÉ POISTENIE

KRÁTKODOBÉ  POISTENIE

Poistenie storna

- zahŕňa poistenie storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty

° náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy so spoluúčasťou 10%

° náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy so spoluúčasťou 10%

° cena poistenia storna sa odvíja od ceny zájazdu

° pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne, zakúpili si rovnaký produkt poistenie a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname

 

 

Poistenie storna PLUS

- zahŕňa poistenie storna zájazdu a poistenie pre prípad prerušenia cesty

° náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti, poistené sú    aj  ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici

° náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej sumy bez spoluúčasti, poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici

° cena storna sa odvíja od ceny zájazdu, letenky a podobne

 

 

Poistenie liečebných nákladov PLUS

- zahŕňa:

° poistenie liečebných nákladov pre Európu (pod Európou rozumieme všetky štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) do 220 000 EUR

° maximálna doba poisteniaje11 mesiacov

° poistenie pátrania a záchrany do 14 000 EUR

 

 

 Cestovné poistenie PLUS

- poistená ochrana pre cesty, ktoré trvajú až do 11 mesiacov pokrýva

° poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

° poistenie batožiny do 2 000

° poistenie pátrania a záchrany vrátsne horskej služby na Slovensku - náklady na pátranie a záchranu do 14 000

° poistenie liečebných nákladov - maximálne náklady na poistné plnenie do 220 000 €, maximálne poistné plnenie pri akútnych stavoch chronických alebo existujúcich ochorení do 20 000 € (prevoz do najbližšej nemocnice, ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici a denná dávka, prevoz liekov. Prevoz do vlasti podľa rozhodnutia lekára, vrátane ambulantného lietadla, návšteva chorého pri pobyte v nemocnici dlhšom ako 5 dní, návrat spolupoistenej osoby do vlasti, doprava detí do vlasti, repatriácia v prípade smrti

° úrazové poistenie - odškodneniev prípade trvalých následkov úrazu do 34 000 €

° poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 200 000 €

° asistenčné služby - pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci (tlmočník), preddavok pre advokáta/kauciu do 3 400 €

° cena poistenia pre Európu (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet sa odvíja od počtu poistených dní

Poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod roinou rozumieme 2 dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere ani mať spoločné bydlisko

° pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne, zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jednej zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname

 

 

 

 Komplexné cestovné poistenie

° ponúka poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania až do 22 dní

- poistenie storna až do dojednanej poistnej sumy s 10 %- nou spoluúčasťou

- poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy s 10%-nou spoluúčasťou

- poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

- poistenie batožiny pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, náhrada enných vecí do 1/3 poistnej sumy, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, do 1 400 EUR

- poistenie liečebných nákladov do 220 000 EUR

- úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 17 000 EUR

- poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 100 000 EUR

- asistenčné služby - zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/ tlmočníka, preddavok pre advokáta/ kauciu do 1 700 EUR

- cena poistenia pre Európu (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora) a svet sa odvíja od ceny zájazdu

- poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme 2 dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere, ani mať spoločné bydlisko

- pre skupiny 15 a viac osôb možná zľava vo výške 15% na poistnom ak osoby v skupine cestujú v rovnakom termíne zakúpili si rovnaký produkt poistenia a sú uvedení na jedenj zmluve o obstaraní zájazdu, resp. v priloženom zozname

 

 

Komplexné cestovné poistenie PLUS

° ponúka rozsiahlu poistnú ochranu pred a počas Vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania až do 22 dní:

- poistenie bez obmedzenia veku - aj nad 70 rokov

- poistenie storna - náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu až do dojednanej poistnej sumy bez spoluúčasti - poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici

- poistenie pre prípad prerušenia cesty - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej sumy bez spoluúčasti

- poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti až do 200 €

- poistenie batožiny - náhrada pri poškodení, zničení, krádeži alebo strate batožiny, poistené sú nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a predavok pri krádeži, lúpeži alebo strate platobných prostriedkov - do 2000

- poistenie pátrania a záchrany vrátane horskej služby na Slovensku - do 15 000

- poistenie liečebných nákladov do 220 000

- úrazové poistenie - odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu od 50% do 34 000

- poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na majetku alebo zdraví do 200 000

- asistenčné služby - zahŕňajú pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/ tlmočníka, preddavok pre advokáta/ kauciu do 3 400

 - cena poistenie sa odvíja od ceny zájazdu. Geografická platnosť podľa Vašej voľby: Európa (štáty Európy vrátane štátov okolo Stredozemného mora), alebo celý svet

- poistenie pre jednotlivca a rodinu. Pod rodinou rozumieme 2 dospelé osoby plus maximálne 5 detí (do 18 rokov) - osoby nemusia byť v príbuzenskom pomere, ani mať spoločné bydlisko

 

 Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

 

 

Krátkodobé cestovné poistenie

 

  Komplexné cestovné poistenie PLUS Cestovné poistenie PLUS Poistenie storna PLUS Poistenie liečebných nákladov PLUS Komplexné cestovné poistenie Poistenie storna
Poistenie storna    
Poistenie pre prípad
prerušenia cesty
   
Poistenie zmeškania dopravného
prostriedku a oneskoreného
návratu do vlasti
     
Poistenie batožiny      
Poistenie pátrania a záchrany    
Poistenie liečebných nákladov    
Úrazové poistenie    
Poistenie zodpovednosti      
Asistenčné služby