POISTENIE NA SLOVENSKU

Poistenie na Slovensku

Modul DCR Slovensko (domáci cestovný ruch) slúži pre zjednávanie balíčkov poistenia pre pobyty na Slovensku. Poistenie obsahuje poistné produkty pre slovenských občanov a pre cudzích štátnych príslušníkov. Vo všetkých druhoch produktov je obsiahnuté aj poistenie záchrany v horách. Balíček produktov pre pobyty DCR -detské tábory pre slovenských občanov obsahuje poistenie úrazu, zodpovednosti. batožín a storna služieb.

Balíček pre cudzincov je takmer rovnaký. Cudzinci majú okrem tejto základnej sadzby osobitnú sadzbu WELCOME, ktorá pokrýva aj liečebné náklady a sadzbu HOTEL STORNO, ktorá pokrýva iba storno ubytovania.

Tlač vo formáte PDF obsahuje potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy s kartičkami najmä pre volanie SOS na horách. Pre cudzincov, ktorí si zjednali poistenie WELCOME, obsahuje kartička aj núdzovú linku volania asistencie.

 

SOS na horách

- poistenie pátrania a záchrany na slovenských horách

Poistenie SOS na horách pre slovenských a zahraničných turistov kryje náklady na technické zabezpečenie záchrannej akcie v horskom teréne, kroré na profesionálnej úrovni organizuje Horská záchranná služba (ďalej len "HZS") na území Slovenskej republiky, v týchto horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí:

° Belianske Tatry

° Nízke Tatry

° Pieniny

° Stredné Beskydy

° Slovenský raj

° Veľká Fatra

° Vysoké Tatry

° Západné Tatry

 

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?