PRACOVNÉ POISTENIE - KORPORÁTNE

Pracovné poistenie - korporátne

Corporate Travel Insurance (CTI)

 

Corporate Travel Insurance (CTI) poskytuje prostredníctvom modulového systému individuálne, na mieru šité poistné riešenie! Zahŕňa:

°  Poistnú ochranu počas elej služobnej cesty - nepretržite 24 hodín denne

°  Manuálne činnosti sú zahrnuté v rozsahu poistenia

°  Existujúce choroby, príp. chronické ochorenia sú taktiež poistené

°  Nie je potrebný žiadny menný zoznam, všetci zamestnanci sú počas služobnej cesty poistení

°  Aj zahraničné pobočky môžu byť zahrnuté do poistnej ochrany

°  Služobná batožina (mobilný telefón, laptop, atď.) je na rozdiel od štandardných riešení a balíkov produktov zahrnutá do poistenia

 

Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?